دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 1-142 
3. بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به مجتمع‌های تجاری

صفحه 51-66

اسداله کردنائیج؛ حسین ممبینی؛ علیرضا بخشی زاده؛ مهدی جهانی


4. بررسی عوامل مؤثر بر تعویض برند در مشتریان بانک‌ها

صفحه 67-80

نادر غریب نواز؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد انصاری


6. الگوی اجرای راهبرد تنوع همگون محصول (مورد مطالعه: شرکت کدبانو)

صفحه 97-112

اسماعیل حسن‌پور قروقچی؛ شهرام خلیل نژاد؛ هلن ابراهیمی قلعه قاضی