راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات در فصلنامه «مدیریت کسب و کار»

"این فصلنامه با رویکرد علمی – پژوهشی و در راستای توسعه دانش کسب و کار و ارائه راه حل برای حل مسائل بنگاههای کسب و کار منتشر می‌شود. و مقالات پژوهشی و مروری – تحلیلی در حوزه کسب و کار پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیأت تحریریه و سردبیر، به چاپ می‌رسد. نظر به اینکه این مجله از چاپ مقالات با موضوعات مرتبط و همچنین مقالاتی که با موارد شکلی و ساختارهای تعریف شده در این راهنما تطابق داشته باشد، استقبال می‌کند، از پذیرش مقالات خارج از  محورهای موضوعی ذکر شده معذور است و به ایمیل نویسنده عودت خواهد شد. لذا از کلیه‌ی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود ضمن رعایت موضوعات تخصصی مجله، به نکات زیر نیز توجه فرمایند."

1- مقاله می بایست از طریق سایت فصلنامه ارسال شود.( از هر نویسنده مسئول فقط یک مقاله داوری می گردد. در صورت ارسال چند مقاله بصورت همزمان فقط یکی از مقالات "در صورت داشتن شرایط" داوری می­گردد).  

2- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد بعهده هیئت تحریریه است) و حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده باشد.

3- مقاله‌های فرستاده شده نباید در مجله‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ یا به صورت هم زمان به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشد و ارسال مقاله به سایت مجله به منزله پذیرش تعهد عدم ارائه و چاپ در مجله دیگر است.

4- فصلنامه در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

5- مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله ها برعهده نویسندگان است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.

6- فرم تعهد اصالت مقاله توسط مسئول مکاتبات (استاد راهنما) تکمیل و  پس از امضاء تحویل دفتر فصلنامه گردد.

7- در متن مقاله حتی الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، 
می توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

8- فصلنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت

صفحه اول

9- عنوان مقاله آورده شود .

10- اسامی نویسندگان به همراه مرتبه علمی (مدرک تحصیلی) و نام واحد دانشگاهی به صورت فارسی و لاتین آورده شود.(آخرین حکم کارگزینی نویسندگان و انتخاب واحد دانشجو ارسال گردد)

1-10- آدرس دهی بصورت ذیل باشد:

گروه.........,واحد.........,دانشگاه آزاد اسلامی ,شهر, کشور

Department, branch, Islamic azad university, city, country

2-10-در مقالات برگرفته از پایان نامه دانشجو نفر اول و استاد راهنما عهده دار مکاتبات می باشد. 

3-10- در هنگام نوشتن اسامی نویسندگان دقت فرمائید تمامی مشخصات خواسته شده بصورت کامل تکمیل شود، تعداد و ترتیب نویسندگان بر اساس مشخصات نویسندگان در سایت مورد تائید است و می بایست تعداد و ترتیب نویسندگان در سایت و فایل ارسالی یکسان باشد، اسامی نویسندگان قبل از ارسال با استاد راهنما و مسئول پژوهش کنترل شود.( بعد از پذیرش مقاله به هیچ عنوان اسامی نویسندگان تغییر نخواهد کرد.)  

11- آدرس ، تلفن و ایمیل نویسندگان درج شود .

12- مشخصات نویسندگان در هیچ یک از صفحات بعدی آورده نشود .

13- نویسنده عهده دار مکاتبات داخل پرانتز جلوی نام نویسنده مشخص شود .

چکیده فارسی

15- در صفحه دوم چکیده فارسی آورده شود .

16- چکیده فارسی حداکثر 200 کلمه باشد (حداکثر 14 خط) .

17- چکیده فارسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

18- عنوان فارسی مقاله در ابتدای این صفحه آورده شود .

متن مقاله

19-  تعداد کل صفحات از چکیده تا پایان مقاله حداکثر 20 صفحه باشد. ( صفحه A4، فاصله از بالا 5.5 و از پائین 5.2، از چپ و راست 4، هدر و فوتر 4.5) 

20- صفحه‌ی دوم تا انتهای مقاله شامل: 1- مقدمه (مرتبط با موضوع و فرضیات پژوهش : مشتمل بر بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش؛ تاریخچه، مروری بر پیشینه‌‌ی تحقیق و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش)؛ 2- روش شناسی تحقیق (مشتمل بر روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها، جامعه اماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری)؛ 3- فرضیه‌ها یا پرسش‌های پژوهشی؛ 4- یافته‌های پژوهش (مشتمل بر ارایه یافته‌ها و تحلیل آن، مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و انطباق با نظریه‌ها)؛ 5- نتیجه گیری و بحث (مشتمل بر خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها)؛ 6- فهرست منابع؛( از منابع فارسی و انگلیسی جدید مربوط به منابع معتبر استفاده شود) 7- چکیده مقاله به زبان انگلیسی در صفحه آخر (مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده مقاله، واژه‌گان کلیدی، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و مؤسسه، دانشگاه یا محل اشتغال).

21-  تمامی تیترها از مقدمه تا بحث و نتیجه گیری شماره گذاری شده باشد (شماره های ترتیبی اصلی و زیر تیترهای فرعی با شماره های ترتیبی فرعی) .

22-  نحوه منبع دهی در متن به صورت (نام خانوادگی، سال ، صفحه) برای تمام منابع انگلیسی و فارسی به صورت فارسی لحاظ شود .

23-  اسامی و کلمات انگلیسی که در متن از معادل فارسی آنها استفاده شده است ، در پاورقی به زبان انگلیسی آورده شود .

24- تمامی پاورقی ها به انتهای مقاله انتقال داده شود. پاورقی های فارسی از سمت راست با شماره ترکیبی فارسی و پاورقی لاتین از سمت چپ صفحه با شماره های لاتین ارائه شود .

25-  تمام جداول دارای شماره و عنوان ترتیبی باشد . عناوین و عبارات آماری با معادل مناسب فارسی آن در جداول ارائه گردد . جداول در محیط WORD ایجاد شود و عکس نباشد.

26-  شماره جدول در متن ارجاع داده شده باشد .

27-  نمودارها دارای شماره و عنوان ترتیبی بوده و در متن به شماره نمودار ارجاع شده باشد .

28-  تمام جداول و نمودارها دارای منبع باشند . اگر منبع مربوط به یافته های پژوهش است بدین ترتیب لحاظ شود : منبع: یافته های پژوهشگر (در زیر جدول این عبارت ارائه گردد) .

29-  اعداد متن جداول و کلمات درون آن به فارسی تایپ شده باشد .

30-  تمامی روابط ، مدلها و فرمولهای متن دارای شماره باشد و در متن به شماره آنها ارجاع شود .

31-  فونت متن B nazanin  و سایز آن 12 باشد  .

32-  عنوان جدول در بالای آن و عنوان نمودار و شکل در زیر آن آورده شود .

33-  اگر شکل جدول نمودار یا مدلی از منبع خاصی استخراج شده در زیر آن منبع شامل نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار ، نام مجله یا کتاب ارائه گردد .

34-  نام ها و اصطلاحات لاتین که در متن ترجمه شده یا علائم اختصاری آن آمده و نام نویسندگان لاتین در اولین ارجاع در متن که به فارسی می آید واژه لاتین زیرنویس شود .

منابع

35-  شماره گذاری گردد.( 1) ....)

36-  به ترتیب حروف الفبا ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود.(توجه مهم : تمامی منابع فارسی و لاتین به فارسی ترجمه شوند و عینا به همان ترتیب تمامی منابع به لاتین ترجمه گردند و در فایل منابع و مآخذ ارسال گردد) 

37-  نحوه تنظیم منابع به شرح زیر باشد :

( به هیچ وجه نام و نام خانوادگی به صورت اختصار نباشد)

38- مقاله : نام خانوادگی ، نام (سال) عنوان مقاله  .... نام نشریه ، شماره ، فصل یا ماه ، صص .

39- کتاب تألیف شده : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان کتاب" ، نوبت ویرایش یا چاپ ، محل نشر ، نام انتشارات.

40- کتاب ترجمه شده : نام خانوادگی مؤلف ، نام مؤلف (سال) "عنوان کتاب به فارسی " ، نام نام خانوادگی مترجم ، محل نشر ، نام انتشارات ، (سال انتشار به زبان اصلی) .

41- پایان نامه : نام خانوادگی ، نام (سال) "عنوان پایان نامه" مقطع پایان نامه ، دانشگاه مربوطه .

42- مراکز آماری : نام مراکز آماری ، نام نشریه آماری ، سالهای استفاده شده ، نام اداره یا دفتر منتشر کننده آماره .

43- منابع اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (تاریخ کل انتشار مقاله) ، "عنوان مقاله به طور کامل"، نام وبسایت و URL.

44- ذکر اصطلاح Online ، < آدرس کامل منبع > ، [تاریخ کامل دسترسی به مقاله] .

45-  عنوان کتاب ، مجله ، مقطع پایان نامه و سایت اینترنتی به صورت Bold و سیاه تر از بقیه تایپ شود .

46-  اگر منابع دارای بیش از یک نویسنده باشد ، نام نویسندگان دوم به بعد به صورت نام خانوادگی بعد از نام نویسنده اول آورده شود .

چکیده انگلیسی

47-  دقیقاٌ ترجمه چکیده فارسی باشد و از نظر ایرادات دستوری و تایپی مورد بررسی دقیق قرار گیرد، به لحاظ تخصصی نیز از کلمات محجور و نامصطلح استفاده نشود.

48-  چکیده انگلیسی حداکثر 200 کلمه باشد .

49-  چکیده انگلیسی حداکثر 5 واژه کلیدی داشته باشد .

50-  عنوان مقاله به انگلیسی در ابتدای این صفحه آورده شود .

51-  فونت چکیده به صورت Times New Roman و سایز آن 11 باشد .

52- در موارد زیر ابتدای کلمات اصلی انگلیسی بزرگ و ابتدای حروف ربط انگلیسی کوچک تایپ شود :

- پاورقی های انگلیسی

- عنوان انگلیسی مقاله

- واژه های کلیدی انگلیسی

- منابع انگلیسی

نکات ویژه ویراستار مجله

53- متن با دقت مطالعه و اشکالات تایپی و دستوری را اصلاح فرمایید.

54- همه جداول (منظور از جدول متن دارای سطر و ستون و اعداد است) با عنوان جدول و نه نگاره  نام‌گذاری شده و به صورت زیر شماره گذاری شود:

جدول1- ... عنوان جدول (لطفا از استفاده از کلمه شماره پرهیز شود یعنی جدول شماره 1-، درست نیست). ضمنا دقت فرمایید که بعد جدول 1 خط تیره می آید، نه دو نقطه یا علامت دیگر. عنوان جداول، اشکال و نمودار ها بالا یا زیر آن‌ها با چیدمان وسط چین ارائه گردد.

در متن نیز از کلمه جدول استفاده شود و نه نگاره. ضمنا کلمه شماره نیازی نیست به عنوان مثال:

جدول 1 نشان می دهد .... و نه جدول شماره 1 نشان می دهد.... (ضمنا شماره جدول داخل پرانتز ارایه نشود).

55- عنوان جداول بالای آن‌ها ارایه شده و شکل ها و نمودارها زیر آن‌ها ارایه شود. اشکال (تصاویر) نیز با عنوان شکل در متن و شماره ترتیبی خوانده شوند نه نگاره یا تصویر (این مورد هم در اسم آن‌ها و هم در متن رعایت شود) مانند جداول از کلمه شماره  و پرانتز دور شماره شکل نیز پرهیز شود.

56- جداول داخل متن به فارسی باشد یعنی از راست به چپ مرتب شده باشد.

57- نام های بیگانه همه جا فارسی ارایه شوند و در اولین ارجاع خود در متن کلمه لاتین زیرنویس شود.

58- الگوی رفرنس دهی در متن مقاله باید به صورت نام، سال ، شماره صفحه (داخل پرانتز) باشد و فهرست منابع انتهای مقاله با دقت مطابق الگوی مجله تهیه شود.

59- تنها حروف اول کلمات انگلیسی در پاورقی های هر صفحه با حرف بزرگ باشد و سایر حروف کوچک باشد(مگر اینکه کلمه از حروف اختصاری تشکیل شده باشد).

60- کلمات مرکب حتما جدا از هم اما با یک نیم فاصله (ctrl+-) ارائه شود. به عنوان مثال همان‌طور درست است نه همانطور و یا همان طور (یک فاصله کامل بین دو کلمه) و سایر کلمات از این دست.

61- کلمات جمع با یک نیم فاصله از پسوند جمع ساز ارایه شوند

مثلا آن‌ها درست است نه آنها – شرکت‌ها درست است نه شرکتها – گزارش‌های مالی درست است نه گزارشات. لطفا همه این موارد در متن اصلاح گردد.

62- در نوشتار افعالی که دارای پسوند می هستند، پسوند می با یک نیم فاصله از بقیه فعل جدا گردد. مثال(می‌شود، می‌گردد، می‌کند،درست است و نه میکند یا می کند (یک فاصله کامل بین پیشوند و فعل).

فایل های مورد نیاز 

جهت دریافت فایل "فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله(کپی رایت)" اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فایل "فرم تعارض منافع" اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم صفحات مقاله " اینجا" را کیلک کنید.

جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم فونت مقاله " اینجا" را کلیک کنید.

 جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم پاراگراف مقاله " اینجا" را کلیک کنید.

 جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم رفرنس های مقاله " اینجا" را کلیک کنید.

 جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیمات کلی مقاله  " اینجا" را کلیک کنید.

جهت دریافت فایل راهنمایی همانندجو " اینجا " را کلیک کنید.