اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 707
تعداد پذیرش 256
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 211

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 538
تعداد مشاهده مقاله 269253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 189935
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 36 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 59 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 36 %