نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتوماسیون صنعتی مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]
 • ارزیابی عملکرد نحوه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شعب بانک تجارت استان تهران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 9-22]
 • ارزش ادراک­ شده تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 9-23]
 • ارزش ویژه برند تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 9-23]
 • استراتژی برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • اعتماد عوامل موثر بر خیرخواهی ارائه دهندگان خدمات مدیریت ثروت از دیدگاه مشتریان ثروتمند [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 85-101]
 • اعتماد سازمانی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها بر کیفیت و نتیجه رابطه: (مطالعه موردی، کارکنان شاغل در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-97]
 • اقلام تعهدی رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • امکان‌سنجی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 103-120]
 • انبارداری ارزیابی و انتخاب مناسب ترین سیستم های مدیریت انبارداری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 119-136]
 • انعطاف‌پذیری تأثیر تکنولوژی اطلاعات در چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های پخش و توزیع دارویی (مطالعه موردی: شرکت پخش دارویی مکناف) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 45-59]
 • انگیزه تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 61-83]
 • اهداف درونی و بیرونی تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 45-65]
 • اهمیت عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 129-155]

ب

 • بازاریابی بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • بازاریابی سبز عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز با استفاده از تئوری ارزش مصرف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 101-122]
 • بازارگرایی بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 59-73]
 • بازارگرایی بررسی نقش بازار‌گرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌و‌کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران. [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-46]
 • بازده سهام رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • بانک تجارت نحوه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شعب بانک تجارت استان تهران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 9-22]
 • بانکداری اختصاصی عوامل موثر بر خیرخواهی ارائه دهندگان خدمات مدیریت ثروت از دیدگاه مشتریان ثروتمند [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 85-101]
 • بانکداری اختصاصی عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 25-44]
 • بانکداری موبایل عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]
 • برنامه‌ریزی بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]
 • برنامه‌ریزی آرمانی طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-57]
 • برنامه­ ریزی منابع سازمان عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 129-155]
 • برند مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]
 • بیمه بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • بورس اوراق بهادار بمبئی رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • بورس اوراق بهادار بمبئی؛ Q توبین رابطه مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 83-102]
 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 83-102]

پ

 • پیاده‌سازی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 103-120]
 • پروژه عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 129-155]

ت

 • تأمین‌کنندگان مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-24]
 • تامین­کنندگان بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 59-73]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌یی بر مبنای رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و ارائه مسیر توسعه برای شرکت‌های ناکارا [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 65-82]
 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین هولدینگ دارویی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد منسجم کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-139]
 • تحلیل سلسله مراتبی طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-57]
 • ترجیح برند تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 45-65]
 • تصمیم خرید تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 9-23]
 • تصمیم­ گیری خرید مصرف­ کننده تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 45-65]
 • تعهد سازمانی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها بر کیفیت و نتیجه رابطه: (مطالعه موردی، کارکنان شاغل در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-97]
 • توسعه شغلی تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 61-83]

چ

 • چابکی زنجیره تأمین تأثیر تکنولوژی اطلاعات در چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های پخش و توزیع دارویی (مطالعه موردی: شرکت پخش دارویی مکناف) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 45-59]
 • چرخش شغلی تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 61-83]

خ

 • خدمات مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]
 • خدمات مشتری عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]
 • خیرخواهی عوامل موثر بر خیرخواهی ارائه دهندگان خدمات مدیریت ثروت از دیدگاه مشتریان ثروتمند [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 85-101]
 • خرده­فروشان بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 59-73]
 • خوشه‌بندی مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-24]

د

 • داده‌کاوی مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-24]
 • درگیری ذهنی خرید تأثیر عوامل انگیزشی و درگیری ذهنی خرید مشتری در انتخاب نام و نشان تجاری در صنعت بانکداری با توجه به اثر تعدیل گیری عوامل جمعیت شناختی و آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران- شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 47-63]
 • دومرحله‌ای مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-24]

ر

 • رضایت اجتماعی بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 59-73]
 • رضایت اقتصادی بازارگرایی خرده فروشی و کسب رضایت اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 59-73]
 • رضایت شغلی تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها بر کیفیت و نتیجه رابطه: (مطالعه موردی، کارکنان شاغل در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-97]
 • رفتار شهروندی سازمانی رفتار شهروندی سازمانی مدیران و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 25-44]
 • رفتار مصرف‌کننده عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز با استفاده از تئوری ارزش مصرف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 101-122]
 • رقیب گرایی بررسی نقش بازار‌گرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌و‌کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران. [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-46]
 • رهبری بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]

ز

 • زنجیره تأمین اندازه‌گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین هولدینگ دارویی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد منسجم کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-139]

س

 • سازماندهی بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]
 • سرعت و شایستگی زنجیره تأمین تأثیر تکنولوژی اطلاعات در چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های پخش و توزیع دارویی (مطالعه موردی: شرکت پخش دارویی مکناف) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 45-59]
 • سیستم عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 129-155]

ش

 • شرکت نفت شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 103-120]
 • شرکت‌های بیمه ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌یی بر مبنای رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و ارائه مسیر توسعه برای شرکت‌های ناکارا [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 65-82]

ص

 • صنعت خودرو مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]

ض

 • ضعف برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]

ط

 • طراحی شغل تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 61-83]
 • طراحی واسط عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]

ع

 • عملکرد آتی رابطه مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 83-102]
 • عملکرد کارکنان رفتار شهروندی سازمانی مدیران و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 25-44]
 • عملکرد کارکنان ارزیابی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-23]
 • عملکرد کارمندان تأثیر گردش شغلی بر انگیزه مدیران شرکت ایران‌خودرو تهران [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 61-83]
 • عملکرد کسب‌وکار بررسی نقش بازار‌گرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌و‌کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران. [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-46]
 • عوامل انگیزشی تأثیر عوامل انگیزشی و درگیری ذهنی خرید مشتری در انتخاب نام و نشان تجاری در صنعت بانکداری با توجه به اثر تعدیل گیری عوامل جمعیت شناختی و آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران- شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 47-63]
 • عوامل بحرانی موفقیت (CSF's) برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • عوامل جمعیت‌شناختی و بازاریابی تأثیر عوامل انگیزشی و درگیری ذهنی خرید مشتری در انتخاب نام و نشان تجاری در صنعت بانکداری با توجه به اثر تعدیل گیری عوامل جمعیت شناختی و آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران- شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 47-63]
 • عوامل زمینه­ یی تاثیر ترجیح برند بر تصمیم خرید مشتریان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 45-65]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی و انتخاب مناسب ترین سیستم های مدیریت انبارداری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 119-136]
 • فرصت و تهدید (SWOT) برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • فناوری اطلاعات عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های ایرانی و رتبه بندی اهمیت و اولویت آن ها [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 129-155]
 • فناوری اطلاعات تأثیر تکنولوژی اطلاعات در چابکی زنجیره تأمین شرکت‌های پخش و توزیع دارویی (مطالعه موردی: شرکت پخش دارویی مکناف) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 45-59]
 • فناوری شناسایی به­وسیله امواج رادیویی ارزیابی و انتخاب مناسب ترین سیستم های مدیریت انبارداری با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 119-136]

ق

 • قصد خرید عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز با استفاده از تئوری ارزش مصرف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 101-122]
 • قیمت مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]

ک

 • کارایی بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • کارت امتیازی متوازن نحوه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شعب بانک تجارت استان تهران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 9-22]
 • کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه‌یی بر مبنای رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و ارائه مسیر توسعه برای شرکت‌های ناکارا [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 65-82]
 • کارت امتیازی متوازن اندازه‌گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین هولدینگ دارویی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد منسجم کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-139]
 • کارکردگرایی عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]
 • کامینز مقایسه الگوریتم کامینز و دومرحله‌ای برای انتخاب و خوشه‌بندی تأمین‌کنندگان [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 9-24]
 • کانال غیرمستقیم بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • کانال مستقیم بررسی وضعیت کانال های بازاریابی در صنعت بیمه با به کارگیری تکنیک های ANP و DEA [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 97-119]
 • کیفیت مطالعه نقش اتوماسیون صنعتی در برند سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 67-83]
 • کیفیت ادراک­ شده تاثیر ارزش ویژه برند بر تصمیم خرید مشتریان شرکت هاکوپیان [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 9-23]
 • کیفیت زندگی کاری (QWL) ارزیابی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 9-23]
 • کیفیت سود رابطه‌ بین کیفیت سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 103-128]
 • کنترل بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]

م

 • ماتریس بررسی مقایسه‌یی رقابت (CPM) برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • ماتریس نقاط قوت برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • مالکیت نهادی رابطه مالکیت نهادی با عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بمبئی [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 83-102]
 • محتوا عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]
 • محصولات سبز عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز با استفاده از تئوری ارزش مصرف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 101-122]
 • محیط‌زیست عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز با استفاده از تئوری ارزش مصرف [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 101-122]
 • مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری نحوه عملکرد سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در شعب بانک تجارت استان تهران [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 9-22]
 • مدیریت استراتژیک شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 103-120]
 • مدیریت توسعه منابع انسانی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر امکان‌سنجی و پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت نفت [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 103-120]
 • مدیریت ثروت عوامل موثر بر خیرخواهی ارائه دهندگان خدمات مدیریت ثروت از دیدگاه مشتریان ثروتمند [دوره 5، شماره 19، 1392، صفحه 85-101]
 • مدیریت ثروت عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 25-44]
 • مدیریت دانش بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]
 • مدیریت ریسک طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-57]
 • مدیریت زمان بررسی تأثیر میزان به‌کارگیری مدیریت زمان بر فرآیندهای مدیریت دانش در مدارس (مطالعه موردی: دبیرستان‌های ناحیه یک کرج) [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 85-100]
 • مدیریت زنجیره تأمین اندازه‌گیری عملکرد مدیریت زنجیره تأمین هولدینگ دارویی سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد منسجم کارت امتیازی متوازن/تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 121-139]
 • مدیریت نقدینگی طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-57]
 • مدل تجزیه‌وتحلیلPESTLE برنامه‌ریزی استراتژیک به روش هیبریدی (HCMS) در صنایع فراساحل نفت و گاز، مطالعه موردی در حوزه EPCIC توسعه میدان گازی پارس جنوبی [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 123-159]
 • مسؤولیت اجتماعی شرکت­ها تاثیر مسؤولیت اجتماعی شرکت ها بر کیفیت و نتیجه رابطه: (مطالعه موردی، کارکنان شاغل در شرکت های صنایع غذایی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان تهران) [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 73-97]
 • مشتریان ثروتمند عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 25-44]
 • معادلات ساختاری عوامل کیفی موثر بر ترویج بانکداری موبایل [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 23-36]

ن

 • نام تجاری تأثیر عوامل انگیزشی و درگیری ذهنی خرید مشتری در انتخاب نام و نشان تجاری در صنعت بانکداری با توجه به اثر تعدیل گیری عوامل جمعیت شناختی و آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران- شهر تهران) [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 47-63]
 • نقدینگی طراحی و تدوین مدل مدیریت نقدینگی بانک ملت [دوره 5، شماره 20، 1392، صفحه 37-57]
 • نگرش عوامل مؤثر بر نگرش مشتریان ثروتمند نسبت به خدمات مدیریت ثروت [دوره 5، شماره 18، 1392، صفحه 25-44]

ه

 • هماهنگی بین وظیفه‌یی بررسی نقش بازار‌گرایی و نوآوری خدمات بر عملکرد کسب‌و‌کار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در تهران. [دوره 5، شماره 17، 1392، صفحه 25-46]